Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Inhoud

In vele loodsen en magazijnen krijgt men te maken met uiteenlopende gevaarlijke stoffen. Deze producten kunnen gevaar opleveren voor mens en milieu. Het is daarom noodzakelijk dat de werkgever zorg draagt voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van alle werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetgeving
 • Gevaarseigenschappen
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Toezicht, opsporing
 • Verpakking documenten
 • Gevarenklasse, gevaarsetiketten
 • Kenmerking voertuigen
 • Laden, stuwage, lossen
 • Voorkomen ongevallen
 • Brand, brandbestrijding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer informatie over deze of andere opleidingen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Bel ons    Mail ons