Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Inhoud

Het reinigen van tankwagens en tankcontainers gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Met het behalen van het certificaat dat aan deze cursus verbonden is kan men aan de eisen voldoen die de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) of de verlener van de milieuvergunning stelt. De deelnemers leren de juiste veiligheids- en hygienevoorschriften voor tankreiniging in acht te nemen.


De opleiding bestaat uit theorie- en praktijkgedeelte

  • Veiligheidssignalering
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Melden van incidenten
  • HACCP beheersysteem
  • GMP
  • Hygiene
  • Herkennen van gevaarlijke stoffen
  • Steriliseren van de tank
  • Leren meten voordat de tank betreden wordt
  • Brandbestrijding

Meer informatie over deze of andere opleidingen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Bel ons    Mail ons