Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Content disabled in edit mode because scripts need to be applied.
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Inhoud

Voordat u zich als beroepsvervoerder kunt en mag vestigen moet u aan een aantal wettelijke eisen voldoen. De vereiste vergunning wordt alleen verstrekt als de toekomstige ondernemer voldoet aan de eisen vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Om aan te tonen dat u aan de eis van vakbekwaamheid voldoet, moet u een bij ministeriële regeling erkend Getuigschrift van Vakbekwaamheid overleggen. Deze ondernemersopleiding leidt u op voor de examens die uiteindelijk recht geven op het Getuigschrift van Vakbekwaamheid.

De volgende modules worden behandeld tijdens de cursus

  • Financieel Management
  • Calculatie
  • Bedrijfsmanagement
  • Personeelsmanagement
  • Wegvervoer Nationaal
  • Wegvervoer Internationaal

Meer informatie over deze of andere opleidingen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Bel ons    Mail ons