Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Inhoud

De cursus Veiligheidsadviseur ADR bestaat uit twee delen, een algemeen deel en een deel m.b.t. wegtransport. Door middel van het cursusboek wordt de nog ontbrekende kennis m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen aangevuld, waarna de cursist de gelegenheid krijgt de opgedane kennis in praktijk te brengen door middel van cases. Met deze cases leren de cursisten op snelle en accurate wijze om te gaan met de wetgeving en de structuur van het ADR. Wanneer de veiligheidsadviseur de cursus met een voldoende resultaat heeft afgerond is hij in staat zijn controlerende en adviserende taken uit te voeren. Tevens wordt er bij deze cursusaandacht besteed aan de inhoud van de verplichte jaarrapportage en verdere belangrijke en relevante onderdelen zoals :

  • Wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen
  • Classificatie van gevaarlijke stoffen
  • Voorschriften voor verpakking, met inbegrip van IBC's
  • Tankvoorschriften
  • Gevaaretiketten en kenmerking van transportmiddel
  • Eisen m.b.t. de bouw en uitrusting van het transportmiddel
  • Voorschriften voor het laden en lossen, transport en overige behandeling
  • Documenten die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen nodig zijn
  • Regels en beperkingen m.b.t. het vervoer

Meer informatie over deze of andere opleidingen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Bel ons    Mail ons