Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Inhoud

Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk. Meestal zijn onveilige handelingen (menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

Veel bedrijven zijn daarom VCA gecertificeerd. En steeds meer opdrachtgevers willen alleen nog werken met gecertificeerde onderaannemers en contractors die het VGM-zorgsysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zien als een belangrijk speerpunt in hun bedrijfsbeleid.

De inhoud van de Duitse cursus Basis Veiligheid is identiek aan de Nederlandse versie. De cursus wordt verzorgd door een zeer goed Duits sprekende Nederlandse docent. Tevens wordt het examen in de Duitse taal afgenomen.

Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
 • Veilig gebruik gereedschappen
 • Elektrische veiligheid
 • Risico’s, gevaren en preventie
 • Ergonomie op de werkplek
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken op hoogte
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Hijsen en tillen

Meer informatie over deze of andere opleidingen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Bel ons    Mail ons