Limmelderweg 5 | 6222 PB Maastricht | info@logic-all.com | +31 (0) 43 39 00 939
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht
info@logic-all.com
+31 (0) 43 39 00 939

Inhoud

In situaties waar de kans op brand groot is, is het raadzaam om medewerkers op te leiden om met kleine blusmiddelen om te gaan.

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is brand?
  • Hoe ontstaat brand?
  • Draagbare blustoestellen
  • Persoonlijke veiligheid
  • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen
  • Vlampunt
  • Ontbrandingstemperatuur
  • Adembescherming
  • explosiegrenzen

Meer informatie over deze of andere opleidingen?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Bel ons    Mail ons